Akademik Personel

Prof. Dr.

Yüksel ÖZDEN

yuksel.ozden@ihu.edu.tr

Yüksel Özden, 5 Eylül 1963’te Muğla’da doğdu.Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde (1986), Yüksek Lisans (1989) ve doktora eğitimini (1993) ABD’de Üniversity of Wisconsin’de tamamladı. Doktora sonrasında aynı üniversitede “Eğitimde Yeniden Yapılanma” merkezinde çalıştı. 1994 yılı sonunda Türkiye’ye dönerek 1995’de yardımcı doçent, 1998’de doçent, 2003’de profesör unvanlarını aldı.

Bilginin doğası, düşünmeyi öğrenme, eleştirel düşünme ve yaratıcılığı geliştirme gibi konulara yer verdiği “Öğrenme Öğretme”; vizyon liderlik, değişim ve dönüşüm kapasitesi yaratmak ve değişimi yönetmek gibi konuları içeren “Eğitimde Yeni Değerler”: kendini algılama biçimini gerçeğe çevirme çabasında olanlarla bir paylaşım mahiyetindeki “Kendini Keşfet” adlı kitaplarının yanı sıra okulları yeniden yapılanmaya zorlayan nedenlerin irdelendiği “Okulu Yeniden Kurmak” adlı kitabı Türkçeye kazandırmıştır. Bunların dışında çok sayıda kitaba editörlük yapmış ve bölüm yazmıştır.

Yüksel Özden, Eğitimde Değişim, Liderlik, Vizyon, Öğretim Liderliği, Öğrenmeyi Öğrenme, Öğrenmenin Biyo-Kimyası, Eğitimde Çoklu Zekâ konularında eğitim ve okul yöneticilerine, ilköğretim müfettişlerine, öğretmenlere, öğrencilere yönelik seminer ve konferanslar vermiştir. Özden, kitap ve makaleleriyle eğitim ve öğretime ilişkin yeni birçok kavram ve yaklaşımın Türkiye literatürüne girmesine öncülük etmiştir.

Evli ve üç çocuk babası olan Yüksel Özden, Kırıkkale ve Balıkesir üniversitelerinde öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı, merkez müdürlüğü ve dekanlık, Milli Eğitim Bakanlığında İlköğretim genel müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 23 ve 24. dönemlerde Muğla Milletvekili olarak parlamentoda bulunmuştur. Özden evli ve 3 çocuk babasıdır.


Prof. Dr.

Sefa BULUT

sefa.bulut@ihu.edu.tr


Prof. Dr. Sefa Bulut, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümünde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Amerika Birleşik Devletlerinde, Oklahoma Devlet Üniversitesinde, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde yaptı. Bu üniversite de araştırma ve öğretim asistanı olarak çalıştı. Aynı üniversitenin, Multicultural Development and Assessment Center. (MDAC) bölümünde çalıştı. Oklahoma Technical Assistance Center. (OTAC) danışmanlık görevinde bulundu. Gülhane Askeri Tıp Akademisinde askeri ve travma psikoloğu olarak çalıştı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde uzun yıllar çalıştı ve ana bilim dalı başkanlığı, dergi yayın koordinatörlüğü üyeliği, erasmus ve farabi kordünetörlükleri yaptı.


Doç. Dr.

Pervin NEDİM BAL

pervin.bal@ihu.edu.tr

Doç. Dr. Pervin NEDİM BAL İran’ın Azerbaycan bölgesinin Tebriz şehrinde doğdu.  Altı çocuğa sahip bir ailenin en küçük ve en sevilen çocuğu idi. Çok erken yaşta ana dili olan Azericeyi konuşmaya başladı. Henüz 3 yaşındayken herhangi bir eğitim almaksızın abla ve abilerinin kitaplarıyla ilgilenerek, babasının kitap okumaya olan merakının ve düşkünlüğünün de etkisi ile Farsça dilinde yazıp okumaya başladı. Henüz ana sınıfına başlamadan önce kardeşleri ile satranç oynamaya başladı. Daha sonra da ilkokullar, ortaokullar ve liseler arası yarışmalara katılıp, milli düzeyde takım kaptanı olarak sayısız birincilik kupası ve altın madalyalar aldı. Matematik dersine olan ilgisinden dolayı lisede fizik matematik bölümünü birincilikle bitirdi. Lise 2. Sınıfta iken modern matematik dersindeki bir problemi hocaların uzun çözüm yönteminin aksine, sınav kâğıdında çok kısa yöntemle çözüp Milli Eğitim Bakanlığının o seneki matematik ödülüne layık görüldü. Üniversite eğitimi için Türkiye’ye geldi ve Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümünü kazandı. Matematik bölümünde bir yıl okuduktan sonra aynı üniversitenin psikoloji bölümüne yatay geçiş yaptı. 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde Lisans derecesini tamamladıktan sonra, 1995 yılında Yüksek Lisans ve 1998 yılında yüksek onur düzeyinde bir başarı göstererek doktora derecesini almaya hak kazandı.

Doç. Dr. Pervin NEDİM BAL, Boğaziçi ÜniversitesiMarmara Üniversitesi ve birkaç Vakıf Üniversitesinde görev aldı, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde derslere girdi, binlerce öğrenci yetiştirdi ve çok sayıda tez yönetti. Doç. Dr. Pervin NEDİM BAL çok iyi derecede 4 dil bilmektedir ve yurtdışından ülkemize gelen psikolog doktorlara ve meslek elemanlarına bireysel ve grup psikoterapi uygulamalarını İngilizce anlatmaktadır. Avrupa’nın birçok ülkesindeki çeşitli üniversitelerde “Teaching Mobility” programı dâhilinde dersler ve seminerler vermiştir. Pek çok kongre, sempozyum ve bilimsel toplantılara katılmış ve psikoloji üzerine yaptığı bilimsel çalışmalarını bilim dünyası ile paylaşmıştır. Araştırmaları uluslararası ve ulusal olmak üzere bilimsel ve akademik dergilerde yayınlanmış ve 16 adet uluslararası yayın ödülü almıştır. Journal of Education and Practice; The Journal of International Education Science; Journal of Gifted Education Research; Journal of Research in Education and Teaching; The Journal of International Education Science; Educational Research and Reviews; The Journal of International Social Research; International Journal of Human Sciences; İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi; Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; International Journal of Social Research; Asian Journal of Instruction; Journal of Educational Sciences Research; YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Science; XI. Ulusal Psikolojik Danışma Kongresi; IV. Ulusal Üstün Zekâlı ve Yeteneklilerin Eğitim Kongresi; 12th International Multidisciplinary Scientific Conference – SGEM; 8th International Multidisciplinary Scientific Conference – SGEM; 9th International Multidisciplinary Scientific Conference – SGEM çalışmalarının yayınlandığı dergi ve “proceeding book”larından bazılarıdır.

Doç. Dr. Pervin NEDİM BAL halen İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİNDE öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. Akademisyenlik görevlerini yapmaktayken diğer yandan 1998 yılından beri Boğaziçi Eğitim Kurumlarının kurucu müdürlüğünü yapmıştır. Ayrıca kurucusu olduğu psikolojik danışmanlık merkezinde danışan kabul etmekte,  mesleğe yeni başlayan kişilere ve stajyerlere süpervizyon vermektedir


Dr. Öğr. Üyesi

Duygu DİNÇER

duygu.dincer@ihu.edu.tr

Dr. Duygu Dinçer 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı’ndan bölüm birincisi, fakülte ikincisi olarak mezun oldu. Aynı üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’ndan yandal derecesi aldı. İlk yüksek lisansını 2009 yılında “Sosyal Kimlik ve Temel Kişilik Özellikleri Bakımından Türkiye’deki Toplumsal Güvenlik Algıları” başlıklı teziyle Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde sivil öğrenci birincisi, enstitü ikincisi olarak tamamladı. Ardından Hacettepe Üniversitesi’nde Sosyal Psikoloji alanında ikinci yüksek lisansına başladı. Eğitiminin ikinci döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne 50/D araştırma görevlisi olarak atandığı için yüksek lisansı yatay geçişle aynı üniversiteye alındı. Tez döneminde YÖK Yüksek Lisans Araştırma Bursu ile Leuven Üniversitesi’nde (Belçika) misafir araştırmacı olarak görev yaptı. “Üniversite Öğrencilerinin Suçluluk ve Utanç Duygularının İncelenmesi” başlıklı teziyle 2013 yılında enstitü birincisi olarak ikinci yüksek lisans derecesini aldı. 2012-2016 yılları arasında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışan Dr. Dinçer, doktora eğitimini de burada “Romantik İlişkilerde İlişki Doyumunu ve Yaşam Doyumunu Yordayan Etmenler: İki Boyutlu İlişkisel Benlik Değişimi Modeli” başlıklı teziyle yüksek onur öğrencisi olarak 2017 yılında tamamladı. Tez döneminde TÜBİTAK Doktora Sırası Araştırma Bursu ile misafir araştırmacı olarak California Üniversitesi, Berkeley’de (ABD) görev yaptı. 2017 yılı güz dönemi itibariyle İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başlayan Dr. Dinçer, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bilim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (TÜRK PDR DER), American Psychological Association (APA), The Society for Affective Science, The Carl Gustav Jung Society of Atlanta, International Erich Fromm Society, The International Association for Relationship Research (IARR), The Society for Personality and Social Psychology (SPSP) gibi çeşitli ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşların üyesidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok makale, kitap bölümü ve çeviri çalışması bulunan Dr. Dinçer, ağırlıklı olarak psikolojik danışma, duygu psikolojisi, sosyal psikoloji, yakın ilişkiler psikolojisi, çift ve aile danışmanlığı, varoluşsal psikoloji, pozitif psikoloji ve kadın araştırmaları alanlarında çalışmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi

Munirah Mohamed Alaboudi

munirah.alaboudi@ihu.edu.tr

Dr. Munirah Alaboudi ABD’nin en iyi araştırma üniversiteleri arasında gösterilen Boston Üniversitesi’nin Eğitim Liderliği ve Politika Çalıştırmaları Bölümünde doktora eğitimini tamamlamıştır. Ayni zamanda, Boston Üniversitesi tarafından verilen İkinci Dil Olarak İngilizce Öğretiminde [TESOL] yüksek lisans ve lisansustu sertifika programını (Program Planlama, Yönetim, İzleme [gözetim, takibi] ve Değerlendirme başarıyla tamamlamıştır. Doktora eğitimi boyunca Öğretmen Eğitimi ve Liderlik ve Danışmanlık araştırma alanlarında çalışmış. Lisans mezuniyetinden sonra, Dr. Munirah Alaboudi kariyerine öğretmen olarak başlamıştır. Lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra ise öğretmenlere nasıl destek olmalı, öğretmenler için eğitim, koçluk ve rehberlik, ve öğrenciler öğretmeninin desteğiyle hedeflerine nasıl ulaşabilir konularında öğretmenlere danışmanlık yapmış, çeşitli lisans dersleri vermiş ve bu konularda da akademik araştırmalarını hala yapmaktadır. Dr. Alaboudi ihtiyaçların belirlenmesi, yenilikçi öğretim, kültürlerarası eğitim, değerlendirme ve mükemmellik konularında yurtiçi ve yurtdışında bulunan okullarda öğretmenlere danışman olarak eğitim vermektedir.


Arş.Gör.

Nagehan PAKDAMAR TÜZGEN

nagehan.pakdamar@ihu.edu.tr

Nagehan Pakdamar Tüzgen, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çift anadal programlarında tamamladı. Yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında “”Hamilelik döneminde psikolojik ihtiyaçlar: Yeni annelerde içebakışın nitel analizi”” başlıklı İngilizce tezi ile tamamladı. Halen İbn Haldun Üniversitesi Medeniyet çalışmaları doktora programında çalışmalarına devam etmektedir. Evlidir ve bir kızı vardır.