Dr. Öğr. Üyesi

duygu.dincer@ihu.edu.tr

Eğitim

Biyografi

Dr. Duygu Dinçer 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı’ndan bölüm birincisi, fakülte ikincisi olarak mezun oldu. Aynı üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’ndan yandal derecesi aldı. İlk yüksek lisansını 2009 yılında “Sosyal Kimlik ve Temel Kişilik Özellikleri Bakımından Türkiye’deki Toplumsal Güvenlik Algıları” başlıklı teziyle Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde sivil öğrenci birincisi, enstitü ikincisi olarak tamamladı. Ardından Hacettepe Üniversitesi’nde Sosyal Psikoloji alanında ikinci yüksek lisansına başladı. Eğitiminin ikinci döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne 50/D araştırma görevlisi olarak atandığı için yüksek lisansı yatay geçişle aynı üniversiteye alındı. Tez döneminde YÖK Yüksek Lisans Araştırma Bursu ile Leuven Üniversitesi’nde (Belçika) misafir araştırmacı olarak görev yaptı. “Üniversite Öğrencilerinin Suçluluk ve Utanç Duygularının İncelenmesi” başlıklı teziyle 2013 yılında enstitü birincisi olarak ikinci yüksek lisans derecesini aldı. 2012-2016 yılları arasında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışan Dr. Dinçer, doktora eğitimini de burada “Romantik İlişkilerde İlişki Doyumunu ve Yaşam Doyumunu Yordayan Etmenler: İki Boyutlu İlişkisel Benlik Değişimi Modeli” başlıklı teziyle yüksek onur öğrencisi olarak 2017 yılında tamamladı. Tez döneminde TÜBİTAK Doktora Sırası Araştırma Bursu ile misafir araştırmacı olarak California Üniversitesi, Berkeley’de (ABD) görev yaptı. 2017 yılı güz dönemi itibariyle İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başlayan Dr. Dinçer, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bilim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (TÜRK PDR DER), American Psychological Association (APA), The Society for Affective Science, The Carl Gustav Jung Society of Atlanta, International Erich Fromm Society, The International Association for Relationship Research (IARR), The Society for Personality and Social Psychology (SPSP) gibi çeşitli ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşların üyesidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok makale, kitap bölümü ve çeviri çalışması bulunan Dr. Dinçer, ağırlıklı olarak psikolojik danışma, duygu psikolojisi, sosyal psikoloji, yakın ilişkiler psikolojisi, çift ve aile danışmanlığı, varoluşsal psikoloji, pozitif psikoloji ve kadın araştırmaları alanlarında çalışmaktadır.

Ödüller

 • Emory University Short-Term Fellowship Program (2017)
 • Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Onur Öğrenciliği (2017)
 • SPSP Australian Summer School Travel Awards (2015)
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu (TÜBİTAK) 2214/A Doktora Sırası Araştırma Bursu (2015)
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Birinciliği (2013)
 • Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Yüksek Lisans Araştırma Bursu (2011)
 • Tübitak Proje Bursiyerliği (2009)
 • The Jacobs Foundation 4th Conference on Emerging Adulthood Travel Stipends (2009)
 • Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Takdir Belgesi (2008)
 • İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Bölüm Birinciliği ve Fakülte İkinciliği (2006)
 • Baltaş-Baltaş Başarı Bursu (2003-2006)

Üyelikler

 • Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bilim Kurulu Üyesi
 • Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (TÜRK PDR DER)
 • American Psychological Association (APA)
 • The Society for Personality and Social Psychology (SPSP)
 • The International Association for Relationship Research (IARR)
 • The International Erich Fromm Society
 • Carl Gustav Jung Society of Atlanta
 • The Society for Affective Science

Akademik Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Demirci, İ., Ekşi, H., Dinçer, D. ve Kardaş, S. (2017). Beş boyutlu iyi oluş modeli: PERMA Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. The Journal of Happiness & Well-Being,5(1), 60-77.
 • Demirci, İ., Ekşi, H., Kardaş, S. ve Dinçer, D. (2016). Mutluluk Korkusu Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği, Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 2057-2072.
 • Dinçer, D. (2016). Sylvia Plath’ın Smith College yılları: Yalnızlık dolambacı. Journal of Academic Social Science Studies, 7(29),295-311.
 • Dinçer, D., Ekşi, H., Demirci, İ. ve Kardaş, S. (2015). Acının Dönüştürücü Gücü Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Academic Social Science Studies, 39(3),409-421.
 • Güngör De Bruyne, D., Karasawa, M., Boiger, M., Dinçer, D.,& Mesquita, B. (2014). Fitting in or sticking together: The prevalence and adaptivity of conformity, relatedness, and autonomy in Japan and Turkey. Journal of Cross Cultural Psychology, 45(9), 1374-1389.
 • Dinçer, D. (2014). Üniversite öğrencilerinin utanç kavramlarının incelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29),295-311.
 • Meşeci, F., Dinçer, D. ve Çırakoğlu, B. (2006). İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin okul psikolojik danışma ve rehberlik servisine ve çalışanlarına yönelik algıları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 175-186.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 • Dinçer, D., Ekşi, H. ve Aron, A.A. (2017, Mayıs). Psychometric properties of the Turkish version of the Relational Self-Change Scale. 2nd Eurasian Congress on Positive Psychology, İstanbul, Türkiye (Sözlü Sunum/Özet Bildiri).
 • Demirci, İ., Ekşi, H., Dinçer, D., Kardaş, S. ve Ekşi, F. (2017, Mayıs). Psikolojik sağlamlık, mutluluk korkusu ve iyi oluş arasındaki ilişkilerin incelenmesi. 2nd Eurasian Congress on Positive Psychology, İstanbul, Türkiye (Sözlü Sunum/Özet Bildiri).
 • Kenan, S. ve Dinçer, D. (2017, Mayıs). Varoluş felsefeleri bağlamında öğretmenliğe ve eğitim-öğretine sürecine bir bakış. 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi, Muğla, Türkiye (Sözlü Sunum/Özet Bildiri).
 • Ekşi, H., Akalp, C. ve Dinçer, D. (2017, Mayıs). Romantik inançlar ve çelişik duygulu cinsiyetçilik arasındaki ilişkilerin incelenmesi, International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye (Sözlü Sunum/Özet Bildiri).
 • Ekşi, H., Dinçer, D. ve Akalp, C. (2017, Nisan). The relationships of parental rearing behaviors, fear of happiness and transformative power of suffering. 8th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, Antalya, Türkiye (Sözlü Sunum/Özet Bildiri). 
 • Dinçer, D. (2016, Kasım). Sylvia Plath’ın Smith College yılları: Yazar olma yolunda toplumsal cinsiyet rollerinin kıskacında. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye. (Sözlü Sunum/Özet Bildiri)
 • Dinçer, D. (2016, Haziran). Antonio Mercuri’nun Bilgelik Analizi yaklaşımında ve yeni çift teorisinde sevgi ve kişi: Amo Ergo Sum. Uluslararası Evlilik, Çift ve Aile Terapileri Kongresi / Yeni Yaklaşımlar-Kökler, İzmir, Türkiye. (Sözlü Sunum/Özet Bildiri)
 • Demirci, İ., Ekşi, H., Dinçer, D. ve Kardaş, S. (2016, Nisan). PERMA Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. (Sözlü Sunum/Özet Bildiri)
 • Dinçer, D. ve Ekşi, H. (2016, Mayıs). Küçük Prens’te sevgi bağlarının inşası. International Conference in Education and Science (ICRES), Muğla, Türkiye. (Sözlü Sunum/Özet Bildiri)
 • Akbulut-Kılıçoğlu, N. ve Dinçer, D. (2015, Temmuz). The social-emotional learning and self-regulation skills of 5th grade boarding school students in single parent families. Social Emotional Learning and Culture Conference of the European Network for Social and Emotional Competence, Lisbon, Portuguese. (Sözlü Sunum/Özet Bildiri)
 • Dinçer, D. (2014, Ekim). Çocukların duygusal istismarına karşı mücadelede duygu düzenleme programlarının rolü. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, İstanbul, Türkiye. (Sözlü Sunum/Özet Bildiri)
 • Dinçer, D. (2014, Nisan). Sylvia Plath’ın Smith College yılları: Yalnızlık dolambacı.Kadın Hayatlarını Yazmak: Oto/Biyografi, Yaşam Anlatıları, Mitler ve Tarih Yazımı Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye. (Sözlü Sunum/Özet Bildiri)
 • Dinçer, D. (2012, Mayıs). Guilt, shame and personality traits among Turkish university students.  The Consortium of European Research on Emotion Conference, Canterbury, United Kingdom. (Poster Sunum/Özet Bildiri)
 • Dinçer, D. (2008, Nisan). Preventing violence against and among schoolchildren in Turkey and Italy.International Congress of Counseling, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. (Poster Sunum/Özet Bildiri)
 • Dinçer, D. ve Derelioğlu, Y. (2005, Kasım). Montessori ve Waldorf eğitimine yönelik bir karşılaştırma. Uluslararası Alternatif Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye. (Sözlü Sunum/Tam Metin Bildiri)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Dinçer, D. (2016). Safiye Erol’un Ülker Fırtınası romanında aşkın renkleri ve benlik üzerindeki tesirleri, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 7(15), 120-137.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Ekşi, H., Türk, T., Dinçer, D. ve Yavuz-Birben, F. (2016, Aralık). Bağlamsal aile terapisi perspektifinden göç olgusu. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Gaziantep, Türkiye. (Sözlü Sunum/Özet Bildiri)
 • Dinçer, D. (2012, Haziran). İnsanın anlam isteminin uyanışı – Tolstoy ne söyler? Camus nasıl açıklar? Frankl çözümü nerede bulur? Bilkent Üniversitesi Kuram/Sanat/Tasarım Lisansüstü Öğrenci Buluşması, Ankara, Türkiye. (Sözlü Sunum/Özet Bildiri)
 • Dinçer, D. ve Sümer, N. (2010, Haziran). Benlik düzenleme odakları ve toplumsal güvenlik algıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Sosyal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, Türkiye. (Sözlü Sunum/Özet Bildiri)
 • Dinçer, D. ve Derelioglu, Y. (2006, Eylül). Üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerinin umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. (Sözlü Sunum/Özet Bildiri)

Bilimsel Kitap kritiği

 • Dinçer, D. (2016). Algılanan dünya (Maurice Merleau-Ponty), Dört Öğe Felsefe ve Bilim Tarihi Yazıları, 4(9), 235-237.
 • Dinçer, D. (2016). Okullarda psikolojik danışma: Tüm öğrencilere cevap veren kapsamlı hizmet programları [Counseling in schools: Comprehensive programs of responsive services for all students] (John J. Schmidt), Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 43, 169-172.
 • Dinçer, D. (2015). Bergson’dan Mustafa Şekip’e gülme (Levent Bayraktar ve Zeynep Tek). Journal of Academic Social Science Studies, 41 (2), 597-601.
 • Dinçer, D. (2014). Meryem’in esrarı (Luce Irigaray).Kadın/Woman 2000, 15(2), 103-106 .

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar (Çeviri Editörlüğü)

 • Gilligan, C. (2017). Kadının farklı sesi: Psikolojik kuram ve kadının gelişimi [In a different voice: Psychological theory and women’s development] ( Dinçer, M. Elma, A. Beyaz, Çev. Ed.). İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar (Kitap Çevirisi)

 • Gilligan, C. (2017). Kadının farklı sesi: Psikolojik kuram ve kadının gelişimi [In a different voice: Psychological theory and women’s development] ( Dinçer, F. Arısan ve M. Elma, Çev.). İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler (Kitap Bölümü Çevirisi)

 • Gehart, D. (2017). Aile terapisinde yeterlik ve kuram [Competency and theory in family therapy] ( Dinçer, Çev.). İçinde T. İlhan ve H. C. Güngör (Ed.), Aile terapisi yeterliliklerinde uzmanlaşma: Kuramlara ve klinik vaka belgelendirmelerine uygulamalı bir yaklaşım [Mastering competencies in family therapy: A practical approach to theories and clinical case documentation](s. 3-16). Ankara: Pegem Akademi.
 • Muro, J. J. ve Kottman, T. (2016). Okul psikolojik danışmanları açısından etik ve yasal konular [Ethics and legal issues for school counselors] ( Dinçer, Çev.). İçinde A. Arı ve Ü. Korkmaz (Ed.), İlk ve ortaöğretim okullarında rehberlik ve psikolojik danışma: Uygulamalı yaklaşım [Guidance and counseling in the elementary and middle schools] (s. 415-442). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Muro, J. J. ve Kottman, T. (2016). Özellikli örneklemlerde psikolojik danışma [Counseling specific populations] (A. B. Şirin-Ayva, N. Akbulut-Kılıçoğlu, Dinçer ve I. Tekin, Çev.). İçinde A. Arı ve Ü. Korkmaz (Ed.), İlk ve ortaöğretim okullarında rehberlik ve psikolojik danışma: Uygulamalı yaklaşım [Guidance and counseling in the elementary and middle schools] (s. 247-289). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Paul, R. ve Elder, L. (2013). İleri düşünür olma: Son kısım [Becoming an advanced thinker: Our conclusion] ( Dinçer, Çev.) İçinde A. E. Aslan ve G. Sart (Ed.), Kritik düşünce: Yaşamınızın ve öğrenmenizin sorumluluğunu üstlenmek için araçlar [Critical thinking: Tools for taking charge of your learning and your life] (s. 401-409). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler (Özgün Kitap Bölümü)

 • Dinçer, D. (2017). Dehşet Yönetimi Kuramı’nda yaşam ve ölüm. İçinde A.K. Çüçen (Ed.), Yaşam ve ölüm felsefesi (s. 570-582). Bursa: Sentez Yayıncılık.
 • Dinçer, D. (2017). Eğitim psikolojisinin alanı. İçinde A. Arı (Ed.), Eğitim psikolojisi (s.13-36). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Didin-Ala, Ş. N. ve Dinçer, D. Eğitim sistemindeki 4+4+4 yapılanmasına ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi. İçinde A. Bakioğlu (Ed.), 4+4+4 yapılanmasına ilişkin kapsamlı bir çalışma (s. 2-20). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Dinçer, D.(2014). Bilgelik analizi. İçinde A. N. Canel, (Ed.), Terapide yeni ufuklar: Modern, postmodern, kısa terapiler (s. 39-70). İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Dinçer, D.(2014). Feminist terapi. İçinde A. N. Canel, (Ed.), Terapide yeni ufuklar: Modern, postmodern, kısa terapiler (s. 143-170). İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Akturan, U. ve Dinçer, D.(2008). Etnografya. İçinde T. Baş ve U. Akturan (Ed.), Nitel Araştırma Yöntemleri ve NVivo 7.0 ile Nitel Veri Analizi (s. 41-59). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Çalışmalarına yapılan atıflar:

Çalışma: Gilligan, C. (2017). Kadının farklı sesi: Psikolojik kuram ve kadının gelişimi [In a different voice: Psychological theory and women’s development] (D. Dinçer, F. Arısan ve M. Elma, Çev.). İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

 • Atıf yapan: Tek, Z. (2017). Carol Gilligan’ın Kadının Farklı Sesi adlı eseri üzerine. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1938-1944.

Çalışma: Güngör De Bruyne, D., Karasawa, M., Boiger, M., Dinçer, D., & Mesquita, B. (2014). Fitting in or sticking together: The prevalence and adaptivity of conformity, relatedness, and autonomy in Japan and Turkey. Journal of Cross Cultural Psychology, 45(9), 1374-1389.

 • Atıf yapan: Kağıtçıbaşı, Ç., Kisbu-Sakarya, Y., & Aydoğdu, E. (2017). Intercultural engagement and relatedness: Examining mediation effects. International Journal of Intercultural Relations, 61, 21-28.
 • Atıf yapan: Mesquita, B., Boiger, M., & Leersnyder, J. (2017). Doing emotions: The role of culture in everyday emotions. European Review of Social Psychology,28(1), 95-133.
 • Atıf yapan: Mok, S.Y., Martiny, S.E., Gleibs, I.H., Deaux, K., & Froehlich, L. (2017). The interaction of vertical collectivism and stereotype activation on the performance of Turkish-origin high school students. Learning and Individual Differences,56, 76-84.
 • Atıf yapan: Awanis, S., Schlegelmilch, B.B., & Cui, C.C. (2017). Asia’s materialists: Reconciling collectivism and materialism. Journal of International Business Studies,48(8), 964-991.
 • Atıf yapan: Smith, P.B., Easterbrook, M.J., Blount, J., Koç, Y., Harb, C., Torres, C. … Rizwan, M. (2017). Culture as perceived context: An exploration of the distinction between dignity, face and honor cultures. Acta de Investigacion Psicologica,7(1),2568-2576.
 • Atıf yapan: Smith, P.B., Esterbrook, M.J., Çağıl-Çelikkol, G., Xiaohua-Chen, S., Ping, H. Ve Rizwan, M. (2016). Cultural variations in the relationship between anger coping styles, depression, and life satisfaction. Journal of Cross Cultural Psychology, 47(3), 319-332.
 • Atıf yapan: Betsch, C., et. al. (2016). Improving medical decision making and health promotion through culture-sensitive health communication: an agenda for science and practice. Medical Decision Making. 36(7), 811-833.
 • Atıf yapan: Coşkan, C. (2016). Related and autonomous: Cultural perspectives on self, acculturation and adjustment (Yayımlanmamış doktora tezi). University of Leuven, Belgium.
 • Atıf yapan: Mok, S.Y. (2015). Why do Turkish-origin students underperform in Germany?: Investigating the effects of ethnic composition in classrooms and negative stereotypes on performance and coping styles (Yayımlanmamış doktora tezi). University of Konstanz, Germany.

Çalışma: Dinçer, D. (2014). Üniversite öğrencilerinin utanç kavramlarının incelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29), 295-311.

 • Atıf yapan: Köroğlu, Ö., Dumanlı, Ş. ve Şalk, S. (2017). Turizm rehberliği öğrencilerinin utanmaya yatkınlığının incelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(51), 1314-1320.
 • Atıf Yapan: Zıvdır, P. (2017). Menopodaki kadınların suçluluk ve utanç duygularının yaşam kalitesine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Atıf yapan: Algedik, P. (2016). Ergenler İçin Özbilinçlilik Duygulanımları Testi’nin Türkçe’de geçerlik/güvenirliğinin araştırılması ve 12-18 yaş arası ergenlerde utanç ve suçluluk duygularının cinsiyete göre karşılaştırılması (Uzmanlık tezi). İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul.
 • Atıf Yapan: Dağkurs, A. (2015). Türkiye’de suçluluk ve utanç üzerine yapılan araştırmaların sistematik değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa.
 • Atıf Yapan: Düzgün Koca, B. (2015). Üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde kuruma ve mesleğe ilişkin bağlılıkları ile suçluluk ve utanç duygularının belirlenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa.

Çalışma: Dinçer, D. (2009). Sosyal kimlik ve temel kişilik özellikleri bakımından Türkiye’deki toplumsal güvenlik algıları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, İstanbul.

 • Atıf yapan: Yalçındağ, B. ve Özkan, T. (2015). Düzenleme Odağı Ölçeği (DOÖ), Sebat ve Risk Alma Ölçeklerinin Türkçe’ye uyarlanması ve DOÖ’nün psikometrik açıdan değerlendirilmesi, Türk Psikoloji Yazıları, 18(36), 49-68.

Çalışma: Akturan, U. ve Dinçer, D. (2008). Etnografya. İçinde T. Baş ve U. Akturan (Ed.), Nitel Araştırma Yöntemleri ve NVivo 7.0 ile Nitel Veri Analizi (s. 41-59). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • Atıf yapan: Göçer, A. (2015). Bektaşi Türkmenlerinde halk inançlarının sosyal yaşamdaki izleri üzerine bir araştırma: Yörük köyü örneği. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 73, 31-47.

Çalışma: Dinçer, D. ve Derelioğlu, Y. (2005, Eylül). Üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerinin umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

 • Atıf yapan: Nurluöz, Ö. & Esmailzadeh, S. (2017). Evaluating entrepreneurial characteristics and states of despair of nursing department students. EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education, 13(8), 4885-4896.
 • Atıf yapan: Demirel, O. N., Yılmaz, Y. ve Üngüren, E. (2015). Meslek yüksek okulu öğrencilerinin umutsuzluk düzeylerinin Beck Umutsuzluk Ölçeğiyle belirlenmesi üzerine bir araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(16), 280-290.
 • Atıf yapan: Savi-Çakar, F. (2014). Effects of automatic thoughts on hopelessness: Role of self-esteem as a mediator, Educational Sciences: Theory & Practices, 14(5), 1682-1687.
 • Atıf yapan: Erdoğan, B. (2013). Evde bakım alan özürlü bireye sahip ailelerin sosyo-ekonomik durumlarının incelenerek, umutsuzluk ve yaşam doyumlarının belirlenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Atıf yapan: Üngören, E. ve Ehtiyar, R. (2012). Türk ve Alman öğrencilerinin umutsuzluk düzeylerinin karşılaştırılması ve umutsuzluk düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Turizm eğitimi alan öğrenciler üzerine bir araştırma. Journal of Yaşar University, 4(14), 2093-2127.
 • Atıf yapan: Erözkan, A. (2011). Investigating of factors predicting the anxiety level of university senior students. International Online Journal of Educational Sciences, 3(2), 776-805.

 Bilimsel Yayın Hakemlikleri

 • Addicta The Turkish Journal on Addictions, 2017.
 • Research on Education and Psychology (REP), 2017.

Projeler

I1. Avrupa Birliği projelerine katılımlar

 • Youth Worker: Youth Project: Eastern Partnership Youth Forum in Kaunas, Lithuania during 22-25 October 2013.
 • Teacher Trainer: Arion Study Visit Program on “The prevention of violence against and among schoolchildren in a European dimension in education – How to make schools safer homes” inAscoli Piceno – Le Marche – Italy during 26-30 November 2007.

Türkiye’deki projelere katılımlar

 • Proje Asistanı/Bursiyeri: Psikolojik Dışlanmaya Maruz Kalmanın Duygusal ve Davranışsal Sonuçları [TÜBİTAK Projesi, 2009, Yürütücüsü: Prof. Dr. Orhan Aydın]
 • Gönüllü Eğitmen: İlköğretim Öğrencileri ile Medya Okur Yazarlığı Projesi [UNICEF Projesi, 2005, Yürütücüsü: Prof. Dr. Serdar Değirmencioğlu]