Duygu DİNÇER


Dr. Öğr. Üyesi

duygu.dincer@ihu.edu.tr

 1. Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık & İngilizce Öğretmenliği (2006)

 2. Yüksek Lisans

  Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri (2009) & Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Psikoloji (2013) & İstanbul Üniversitesi, Kadın Çalışmaları (2019)

 3. Doktora

  Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2017


Araştırma Alanları

Benlik-değişimi, benlik düzenleme, benlik yönelimleri, ben tasavvuruna ötekini katma, kişilik, aşk tarzları, bağlanma tarzları, ahlaki duyguları, duygu düzenleme, sosyal kimlik, cinsiyetçilik, acının dönüştürücü gücü, iyi oluş, yaşam doyumu, ilişki doyumu, edebi eser tahlilleri, Sylvia Plath, nitel araştırma yöntemleri.

Biyografi

Dr. Duygu Dinçer 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı’ndan bölüm birincisi, fakülte ikincisi olarak mezun oldu. Aynı üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’ndan yandal derecesi aldı. İlk yüksek lisansını 2009 yılında “Sosyal Kimlik ve Temel Kişilik Özellikleri Bakımından Türkiye’deki Toplumsal Güvenlik Algıları” başlıklı teziyle Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde sivil öğrenci birincisi, enstitü ikincisi olarak tamamladı. Ardından Hacettepe Üniversitesi’nde Sosyal Psikoloji alanında ikinci yüksek lisansına başladı. Eğitiminin ikinci döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne 50/D araştırma görevlisi olarak atandığı için yüksek lisansı yatay geçişle aynı üniversiteye alındı. Tez döneminde YÖK Yüksek Lisans Araştırma Bursu ile Leuven Üniversitesi’nde (Belçika) misafir araştırmacı olarak görev yaptı. “Üniversite Öğrencilerinin Suçluluk ve Utanç Duygularının İncelenmesi” başlıklı teziyle 2013 yılında enstitü birincisi olarak ikinci yüksek lisans derecesini aldı. Üçüncü yüksek lisans derecesi İstanbul Üniversitesi’nden olup Kadın Çalışmaları alanındadır. 2012-2016 yılları arasında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışan Dr. Dinçer, doktora eğitimini de burada “Romantik İlişkilerde İlişki Doyumunu ve Yaşam Doyumunu Yordayan Etmenler: İki Boyutlu İlişkisel Benlik Değişimi Modeli” başlıklı teziyle yüksek onur öğrencisi olarak 2017 yılında tamamladı. Tez döneminde TÜBİTAK Doktora Sırası Araştırma Bursu ile misafir araştırmacı olarak California Üniversitesi, Berkeley’de (ABD) görev yaptı. 2017 yılı güz dönemi itibariyle İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başlayan Dr. Dinçer, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bilim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (TÜRK PDR DER), American Psychological Association (APA), The Society for Affective Science, The Carl Gustav Jung Society of Atlanta, International Erich Fromm Society, The International Association for Relationship Research (IARR), The Society for Personality and Social Psychology (SPSP) gibi çeşitli ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşların üyesidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok makale, kitap bölümü ve çeviri çalışması bulunan Dr. Dinçer, ağırlıklı olarak psikolojik danışma, duygu psikolojisi, sosyal psikoloji, yakın ilişkiler psikolojisi, çift ve aile danışmanlığı, varoluşsal psikoloji, pozitif psikoloji ve kadın araştırmaları alanlarında çalışmaktadır.


Ödüller

 • Emory University Short-Term Fellowship Program (2017)
 • Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Onur Öğrenciliği (2017)
 • SPSP Australian Summer School Travel Awards (2015)
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu (TÜBİTAK) 2214/A Doktora Sırası Araştırma Bursu (2015)
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Birinciliği (2013)
 • Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Yüksek Lisans Araştırma Bursu (2011)
 • Tübitak Proje Bursiyerliği (2009)
 • The Jacobs Foundation 4th Conference on Emerging Adulthood Travel Stipends (2009)
 • Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Takdir Belgesi (2008)
 • İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Bölüm Birinciliği ve Fakülte İkinciliği (2006)
 • Baltaş-Baltaş Başarı Bursu (2003-2006)

Üyelikler

 • Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bilim Kurulu Üyesi
 • Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (TÜRK PDR DER)
 • American Psychological Association (APA)
 • The Society for Personality and Social Psychology (SPSP)
 • The International Association for Relationship Research (IARR)
 • The International Erich Fromm Society
 • Carl Gustav Jung Society of Atlanta
 • The Society for Affective Science

Akademik Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Demirci, İ., Ekşi, H., Dinçer, D. ve Kardaş, S. (2017). Beş boyutlu iyi oluş modeli: PERMA Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. The Journal of Happiness & Well-Being,5(1), 60-77.
 • Demirci, İ., Ekşi, H., Kardaş, S. ve Dinçer, D. (2016). Mutluluk Korkusu Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği, Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4),2057-2072.
 • Dinçer, D. (2016). Sylvia Plath’ın Smith College yılları: Yalnızlık dolambacı.The Journal of International Social Research, 7(29), 295-311.
 • Dinçer, D. (2016). Safiye Erol’un Ülker Fırtınası romanında aşkın renkleri ve benlik üzerindeki tesirleri, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 7(15), 120-137. 
 • Dinçer, D.,Ekşi, H., Demirci, İ. ve Kardaş, S. (2015). Acının Dönüştürücü Gücü Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Academic Social Science Studies, 39(3), 409-421.
 • Güngör De Bruyne, D., Karasawa, M., Boiger, M., Dinçer, D., & Mesquita, B. (2014). Fitting in or sticking together: The prevalence and adaptivity of conformity, relatedness, and autonomy in Japan and Turkey. Journal of Cross Cultural Psychology, 45(9), 1374-1389.
 • Dinçer, D. (2014). Üniversite öğrencilerinin utanç kavramlarının incelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29), 295-311.
 • Meşeci, F., Dinçer, D. ve Çırakoğlu, B. (2006). İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin okul psikolojik danışma ve rehberlik servisine ve çalışanlarına yönelik algıları.Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2),175-186.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 • Dinçer, D. (2018, Ekim). Cinsiyetlendirilmiş duygular: Stefan Zweig’ın Bir Yüreğin Ölümü adlı eserinde onur ve utanç. 2. Uluslararası Kadın Kongresi, İzmir, Türkiye (Sözlü Sunum/Özet Bildiri).
 • Akkaya Yılmaz, H., Başgül, S. Ş. ve Dinçer, D. (2018, Temmuz). Studying the content of thinking of individuals with high functioning autism. 23rd World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, Prague, Czech Republic (Poster Sunum/Özet Bildiri).
 • Dinçer, D., Ekşi, H. ve Aron, A. (2018, Haziran). Two new scales in the field of couples and marriage counseling: The Inclusion of Other in the Self Scale and Turkish Self-Change in Romantic Relationships. ERPA International Congress on Education, İstanbul, Türkiye (Sözlü Sunum/Tam Metin Bildiri).
 • Dinçer, D. (2018, Mayıs). Carol Gilligan ve Simone de Beauvoir’in perspektifinden kadın psikolojisine bakış. 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye (Uzaktan Sunum/Özet Bildiri).
 • Dinçer, D., Ekşi, H. ve Aron, A. (2017, Mayıs). Psychometric properties of the Turkish version of the Relational Self-Change Scale. 2nd Eurasian Congress on Positive Psychology, İstanbul, Türkiye (Sözlü Sunum/Özet Bildiri).
 • Demirci, İ., Ekşi, H., Dinçer, D., Kardaş, S. ve Ekşi, F. (2017, Mayıs). Psikolojik sağlamlık, mutluluk korkusu ve iyi oluş arasındaki ilişkilerin incelenmesi. 2nd Eurasian Congress on Positive Psychology, İstanbul, Türkiye (Sözlü Sunum/Özet Bildiri).
 • Kenan, S. ve Dinçer, D. (2017, Mayıs). Varoluş felsefeleri bağlamında öğretmenliğe ve eğitim-öğretine sürecine bir bakış. 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi, Muğla, Türkiye (Sözlü Sunum/Özet Bildiri).
 • Ekşi, H., Akalp, C. ve Dinçer, D. (2017, Mayıs). Romantik inançlar ve çelişik duygulu cinsiyetçilik arasındaki ilişkilerin incelenmesi. IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye (Sözlü Sunum/Özet Bildiri).
 • Ekşi, H., Dinçer, D.ve Akalp, C. (2017, Nisan). The relationships of parental rearing behaviors, fear of happiness and transformative power of suffering. 8th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, Antalya, Türkiye (Sözlü Sunum/Özet Bildiri).
 • Dinçer, D.(2016, Kasım). Sylvia Plath’ın Smith College yılları: Yazar olma yolunda toplumsal cinsiyet rollerinin kıskacında. I. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye. (Sözlü Sunum/Özet Bildiri)
 • Dinçer, D. (2016, Haziran). Antonio Mercuri’nun Bilgelik Analizi yaklaşımında ve yeni çift teorisinde sevgi ve kişi: Amo Ergo Sum.I. Uluslararası Evlilik, Çift ve Aile Terapileri Kongresi / Yeni Yaklaşımlar – Kökler, İzmir, Türkiye. (Sözlü Sunum/Özet Bildiri)
 • Dinçer, D. ve Ekşi, H. (2016, Mayıs). Küçük Prens’te sevgi bağlarının inşası. International Conference in Education and Science (ICRES), Muğla, Türkiye. (Sözlü Sunum/Özet Bildiri)
 • Akbulut-Kılıçoğlu, N. ve Dinçer, D. (2015, Temmuz). The social-emotional learning and self-regulation skills of 5thgrade boarding school students in single parent families. V. Social Emotional Learning and Culture Conference of the European Network for Social and Emotional Competence, Lisbon, Portuguese. (Sözlü Sunum/Özet Bildiri)
 • Dinçer, D. (2014, Ekim). Çocukların duygusal istismarına karşı mücadelede duygu düzenleme programlarının rolü. I. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, İstanbul, Türkiye. (Sözlü Sunum/Özet Bildiri)
 • Dinçer, D. (2012, Mayıs). Guilt, shame and personality traits among Turkish university students.  The Consortium of European Research on Emotion Conference, Canterbury, United Kingdom. (Poster Sunum/Özet Bildiri)
 • Dinçer, D. (2008, Nisan). Preventing violence against and among schoolchildren in Turkey and Italy. International Congress of Counseling, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. (Poster Sunum/Özet Bildiri)
 • Dinçer, D. ve Derelioğlu, Y. (2005, Kasım).Montessori ve Waldorf eğitimine yönelik bir karşılaştırma. I. Uluslararası Alternatif Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye. (Sözlü Sunum/Tam Metin Bildiri)

Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 • Dinçer, D. (2018). Power of suffering.In D. A. Leeming, (Eds.), Encyclopedia of Psychology & Religion. Berlin, Heidelberg: Springer. Doi: https://doi.org/1007/978-3-642-27771-9_200188-1
 • Dinçer, D. (2018). Facing death.In D. A. Leeming, (Eds.),Encyclopedia of Psychology & Religion. Berlin, Heidelberg: Springer. Doi: https://doi.org/1007/978-3-642-27771-9_200187-1
 • Dinçer, D. (2018). Existential unconscious.In D. A. Leeming, (Eds.), Encyclopedia of Psychology & Religion. Berlin, Heidelberg: Springer. Doi: https://doi.org/1007/978-3-642-27771-9_200189-1
 • Dinçer, D. (2018). Sophia-Analysis.In D. A. Leeming, (Eds.), Encyclopedia of Psychology & Religion. Berlin, Heidelberg: Springer. Doi: https://doi.org/1007/978-3-642-27771-9_200186-1
 • Dinçer, D. (2018). Sofi Huri.İçinde Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü (20. yüzyıldan günümüze -1860-1985). Ankara, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Ekşi, H., Türk, T., Dinçer, D. ve Yavuz-Birben, F. (2016, Aralık). Bağlamsal aile terapisi perspektifinden göç olgusu. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Gaziantep, Türkiye. (Sözlü Sunum/Özet Bildiri)
 • Dinçer, D. (2012, Haziran). İnsanın anlam isteminin uyanışı – Tolstoy ne söyler? Camus nasıl açıklar? Frankl çözümü nerede bulur? Bilkent Üniversitesi Kuram/Sanat/Tasarım Lisansüstü Öğrenci Buluşması, Ankara, Türkiye. (Sözlü Sunum/Özet Bildiri)
 • Dinçer, D. ve Sümer, N. (2010, Haziran). Benlik düzenleme odakları ve toplumsal güvenlik algıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Sosyal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, Türkiye. (Sözlü Sunum/Özet Bildiri)
 • Dinçer, D. ve Derelioglu, Y. (2006, Eylül). Üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerinin umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. (Sözlü Sunum/Özet Bildiri)

Bilimsel Kitap kritiği

 • Dinçer, D. (2018). Book review: Freedom of engagement: A reading on Gabriel Marcel. Marcel Studies, 3(1), 43-45.
 • Dinçer, D. (2018). Kitap eleştirisi: Değer bilinçlendirme yaklaşımı, Journal of Economy, Culture and Society, 58, 249-254.
 • Dinçer, D. (2016). Algılanan dünya (Maurice Merleau-Ponty), Dört Öğe Felsefe ve Bilim Tarihi Yazıları, 4(9), 235-237.
 • Dinçer, D. (2016). Okullarda psikolojik danışma: Tüm öğrencilere cevap veren kapsamlı hizmet programları [Counseling in schools: Comprehensive programs of responsive services for all students] (John J. Schmidt), Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 43, 169-172.
 • Dinçer, D. (2015). Bergson’dan Mustafa Şekip’e gülme (Levent Bayraktar ve Zeynep Tek). Journal of Academic Social Science Studies, 41 (2), 597-601.
 • Dinçer, D. (2014). Meryem’in esrarı (Luce Irigaray).Kadın/Woman 2000, 15(2), 103-106 .

Hakemli olmayan dergilerdeki yayınlar

 • Dinçer, D. (yayım aşamasında). Aşk ne zaman bağımlılığa davetiye çıkarır? NİHAYET Dergi.
 • Dinçer, D. (2018). Sevginin yüksek şiir diliyle ifadesi: Mevlana ve “varlığın bağı” olarak sevgi, Kök Şiir, 1, 36-39
 • Dinçer, D. (2018). Kürk Mantolu Madonna’da aşk, bağlanma ve toplumsal cinsiyet. HECE Aylık Sanat ve Edebiyat Dergisi, 22(253), 652-667.

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar (Çeviri Editörlüğü)

 • Gilligan, C. (2017). Kadının farklı sesi: Psikolojik kuram ve kadının gelişimi [In a different voice: Psychological theory and women’s development] (Dinçer, M. Elma, A. Beyaz, Çev. Ed.). İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar (Kitap Çevirisi)

 • Gilligan, C. (2017). Kadının farklı sesi: Psikolojik kuram ve kadının gelişimi [In a different voice: Psychological theory and women’s development] (Dinçer, F. Arısan ve M. Elma, Çev.). İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler (Kitap Bölümü Çevirisi)

 • Creswell, J. (2017). Araştırma probleminin tanımlanması [Identifying a research problem] (Dinçer ve M. Tuncel, Çev.) İçinde (H. Ekşi, Çev. Ed.), Eğitim araştırmaları: Nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi [Educational research: Planning, conducting and evaluationg quantitative and qualitative research](s. 82-108). İstanbul: EDAM Yayınları.
 • Creswell, J. (2017). Literatür taraması [Reviewing the literature] (M. Tuncel ve Dinçer, Çev.) İçinde (H. Ekşi, Çev. Ed.), Eğitim araştırmaları: Nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi [Educational research: Planning, conducting and evaluationg quantitative and qualitative research](s. 109-148). İstanbul: EDAM Yayınları.
 • Gehart, D. (2017). Aile terapisinde yeterlik ve kuram [Competency and theory in family therapy] (Dinçer, Çev.). İçinde T. İlhan ve H. C. Güngör (Ed.), Aile terapisi yeterliliklerinde uzmanlaşma: Kuramlara ve klinik vaka belgelendirmelerine uygulamalı bir yaklaşım [Mastering competencies in family therapy: A practical approach to theories and clinical case documentation] (s. 1-16). Ankara: Pegem Akademik Yayıncılık.
 • Muro, J. J. ve Kottman, T. (2016). Okul psikolojik danışmanları açısından etik ve yasal konular [Ethics and legal issues for school counselors] (Dinçer, Çev.). İçinde A. Arı ve Ü. Korkmaz (Ed.), İlk ve ortaöğretim okullarında rehberlik ve psikolojik danışma: Uygulamalı yaklaşım [Guidance and counseling in the elementary and middle schools](s. 415-442). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Muro, J. J. ve Kottman, T. (2016). Özellikli örneklemlerde psikolojik danışma [Counseling specific populations] (A. B. Şirin-Ayva, N. Akbulut-Kılıçoğlu, Dinçer ve I. Tekin, Çev.). İçinde A. Arı ve Ü. Korkmaz (Ed.), İlk ve ortaöğretim okullarında rehberlik ve psikolojik danışma: Uygulamalı yaklaşım [Guidance and counseling in the elementary and middle schools](s. 247-289). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Paul, R. ve Elder, L. (2013). İleri düşünür olma: Son kısım [Becoming an advanced thinker: Our conclusion] (Dinçer, Çev.) İçinde A. E. Aslan ve G. Sart (Ed.), Kritik düşünce: Yaşamınızın ve öğrenmenizin sorumluluğunu üstlenmek için araçlar [Critical thinking: Tools for taking charge of your learning and your life](s. 401-409). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler (Özgün Kitap Bölümü)

 • Dinçer, D. (2018). Duygusal ve sosyal gelişim. İçinde C. Poyraz ve G. İnan-Kaya (Ed.), Eğitim Psikolojisi (s.570-582). Ankara: Murat Yayınları.
 • Dinçer, D. (2017). Dehşet Yönetimi Kuramı’nda yaşam ve ölüm. İçinde A. Kadir Çüçen (Ed.), Yaşam ve Ölüm Felsefesi (s.570-582). Bursa: Sentez Yayınları.
 • Dinçer, D. (2017). Eğitim psikolojisinin alanı. İçinde A. Arı (Ed.), Eğitim psikolojisi (s.13-36). Konya: Eğitim Yayinevi.
 • Didin-Ala, Ş. N. ve Dinçer, D. (2016). Eğitim sistemindeki 4+4+4 yapılanmasına ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi. İçinde A. Bakioğlu (Ed.), 4+4+4 yapılanmasına ilişkin kapsamlı bir çalışma (s. 2-20). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Dinçer, D. (2014). Bilgelik analizi. İçinde A. N. Canel, (Ed.), Terapide yeni ufuklar: Modern, postmodern, kısa terapiler(s. 39-70). İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Dinçer, D. (2014). Feminist terapi. İçinde A. N. Canel, (Ed.), Terapide yeni ufuklar: Modern, postmodern, kısa terapiler(s. 143-170). İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Akturan, U. ve Dinçer, D. (2008). Etnografya. İçinde T. Baş ve U. Akturan (Ed.), Nitel Araştırma Yöntemleri ve NVivo 7.0 ile Nitel Veri Analizi (s. 41-59). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 Projeler

Avrupa Birliği projelerine katılımlar

 • Youth Worker: Youth Project: Eastern Partnership Youth Forum in Kaunas, Lithuania during 22-25 October 2013.
 • Teacher Trainer: Arion Study Visit Program on “The prevention of violence against and among schoolchildren in a European dimension in education – How to make schools safer homes” inAscoli Piceno – Le Marche – Italy during 26-30 November 2007.

Türkiye’deki projelere katılımlar

 • Araştırmacı: Evlilikte İlişkisel Yılmazlık, Fedakârlık ve İlişkisel Benlik Değişimi Süreçleri Üzerine Bir İnceleme [ADÜ BAP Projesi, 2018, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Didem Aydoğan]
 • Proje Bursiyeri:Psikolojik Dışlanmaya Maruz Kalmanın Duygusal ve Davranışsal Sonuçları [TÜBİTAK Projesi, 2009, Yürütücü: Prof. Dr. Orhan Aydın]

Bilimsel Yayın Hakemlikleri

 • Eğitim ve Bilim, 2018-halen
 • Addicta The Turkish Journal on Addictions, 2017-halen.
 • İlköğretim Online Dergisi, 2018-halen
 • Research on Education and Psychology (REP), 2017-halen
 • Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Dergisi, 2017-halen
 • Research on Education and Psychology (REP), 2018-halen
 • Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018-halen
 • FSM İlmi Araştırmalar Dergisi, 2018
 • Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2018

Kolokyumlar

 • “Üniversite öğrencilerinin öfke pratikleri”: Marmara Üniversitesi Bölüm Seminerleri (6 Mayıs 2014).

Davetli Dersler

 • Dinçer, D. (2018, Ağustos). Duyguların dili: Yüz ifadelerim beni nasıl ele veriyor? İbn Haldun Üniversitesi Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi. Sheraton Grand Ataşehir, İstanbul, Türkiye.
 • Dinçer, D. (2018, Ağustos). Kişiliğe büyüteçle bakmak: Beni ben yapan ve diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir? İbn Haldun Üniversitesi Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi. Sheraton Grand Ataşehir, İstanbul, Türkiye.
 • Dinçer, D. (2018, Ağustos). Kişilerarası ilişkilerde sevginin farklı görünümleri: Sizin sevme biçiminiz hangisi? İbn Haldun Üniversitesi Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi. Sheraton Grand Ataşehir, İstanbul, Türkiye.
 • Dinçer, D. (2018, Temmuz). Deneylerle insan psikolojisi. İbn Haldun Üniversitesi Yaz Okulu. Sheraton Grand Ataşehir, İstanbul, Türkiye.
 • Dinçer, D. (2018, Mart). Sosyal psikolojinin gücü: İnsan yaşamının kalbine dokunmak. PSIART3. Kış Okulu. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi, İstanbul, Türkiye.
 • Dinçer, D. (2018, Ocak). Rehberlik Söyleşisi. İbn Haldun Üniversitesi Kış Okulu Sheraton Grand Ataşehir, İstanbul, Türkiye.

Davetli Konuşmalar

 • Dinçer, D. (2018, Mart). “Bilgelik Analizi” (Sophia-Analysis) yoluyla “Kişi” olarak yeniden doğmak. Güngören Rehberlik ve Araştırma Merkezi I. Psikoloji Günleri, İstanbul, Türkiye.
 • Dinçer, D. (2018, Mart). Felsefe ve psikolojide kadının farklı sesi: Simone De Beauvoir, Martha Nussbaum, Luce Irigaray, Carol Gilligan ve Susan Fiske. Dünyayı Aydınlatan Kadınlar Paneli,İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Atölye Çalışmaları

 • Dinçer, D. (2018, Kasım). Küçük Prens film tahlili. Marmara Üniversitesi İrfan Kulübü, İstanbul, Türkiye.
 • Dinçer, D. (2018, Ekim-Aralık). Sinemada insan temsilleri (10 hafta). İbn Haldun Üniversitesi Onur Programı, İstanbul, Türkiye.
 • Dinçer, D. (2018, Şubat-Mayıs). Etkili iletişim ve beden dili (10 hafta). İbn Haldun Üniversitesi Onur Programı, İstanbul, Türkiye.

Verdiği Eğitimler

 • Ülke Yeşilayları Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM), Formatör Eğitimcisi
 • Yeşilay Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM), Formatör Eğitimcisi
 • Montessori Uygulayıcı Eğitimi, Palet Okulları & İbn Haldun Üniversitesi, Uygulayıcı Eğitimcisi

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans Dersleri

 • Varoluşçu Psikoterapi (2018-2019 Bahar Yarıyılı)
 • Kadın Psikolojisi ve Toplumsal Cinsiyet (2018-2019 Bahar Yarıyılı)
 • İleri Psikolojik Danışma Kuramları (2018-2019 Güz Yarıyılı)
 • Araştırma Teknikleri ve Eğitim Yönetimi Uygulamaları (2018-2019 Güz Yarıyılı)

Lisans Dersleri

 • Guidance and Counseling in Schools (2018-2019 Bahar Yarıyılı)
 • Introduction to Education (2018-2019 Güz Yarıyılı)