Sefa BULUT


Prof. Dr.

sefa.bulut@ihu.edu.tr

  1. Lisans

    Ankara Üniversitesi, Psikoloji, 1993

  2. Yüksek Lisans

    Oklahoma Devlet Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 1998

  3. Doktora

    Oklahoma Devlet Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2003


Araştırma Alanları

Çocuklar ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Travma Sonrası Büyüme, Çocuk Cinsel İstismarı ve İhmali, Okulda Şiddet, Hiperaktivite ve Dikkat Bozukluğu, Akran Zorbalığı, Mobbing, Yaşlılık Psikolojisi, İşbirlikli Öğrenme, Bibliyoterapi, Yaşam Öyküsü Araştırması

Biyografi


Prof. Dr. Sefa Bulut, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümünde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Amerika Birleşik Devletlerinde, Oklahoma Devlet Üniversitesinde, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde yaptı. Bu üniversite de araştırma ve öğretim asistanı olarak çalıştı. Aynı üniversitenin, Multicultural Development and Assessment Center. (MDAC) bölümünde çalıştı. Oklahoma Technical Assistance Center. (OTAC) danışmanlık görevinde bulundu. Gülhane Askeri Tıp Akademisinde askeri ve travma psikoloğu olarak çalıştı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde uzun yıllar çalıştı ve ana bilim dalı başkanlığı, dergi yayın koordinatörlüğü üyeliği, erasmus ve farabi kordünetörlükleri yaptı.


Ödüller

Mualla Öztürk Çocuk Psikiatri Ödülü 2005, Türk Psikiatri Derneği
Oklahoma Psikologlar Derneği 1. Ödülü, Oklahoma, 2002
Oklahoma Psikologlar Derneği 3. Ödülü, Oklahoma, 2002


Akademik Yayınlar

Bulut, S (2005). Classroom Interventions for children with attention deficit hyperactivity disorder. Studia Psychologica, 47(1), 51-59.

Bulut, S., Bulut, S., & Taylı, A. (2005). The dose of exposure and prevalence rates of posttraumatic stress disorder in a sample of Turkish children eleven months after the 1999 Marmara earthquakes. School Psychology International, 26(1), 55-70.

Bulut, S. (2006). Comparing the earthquake exposed and non-exposed Turkish children’s Post traumatic stress reactions. Anales de Psicologia, 22(1), 29-36.

Bulut, S. (2007). Understanding of attention deficit hyperactivity disorder. Baltic Journal of Special Education, 2(17), 82-91.

Bulut, S. (2009). A literature review of late-life depression and contributing factors. Anales de Psicologia, 25(1), 21-26.

Bulut, S. (2009). The effects of cooperative learning techniques on pre-service teachers’ self-esteem, achievement and absences. Contemporary Psychology, Suvremena Psihologija, 12(1), 23-41.

Bulut, S. (2009). Factor analysis of posttraumatic stress disorder in children experienced earthquakes in Turkey. Contemporary Psychology, Suvremena Psihologija, 12(2), 407-424.

Bulut, S. (2010).A cross-cultural study on the usage of cooperative learning techniques in graduate level education in five different countries. Revista Latinoamericana de Psicología, 42(1),111-118.

Bulut, s. (2010). Children’s posttraumatic stress reactions and sub-symptoms: Three years of longitudinal investigation study after a direct exposure to an earthquake and school’s collapse. [Depremi direk olarak yaşayan ve okulları yıkılan çocuklarda görülen travma sonrası stres tepkilerinin ve alt boyutlarının üç yıllık boylamsal incelenemsi.] Turkish Journal of Psychology, 25(66),87-100.

Bulut, S., Taylı, A. (2006). Education policies of gifted children in early period of Turkish Republic. [Cumhuriyet dönemi üstün yetenekliler eğitim politikası.] Abant Izzet Baysal University Journal of Social Sciences 1(12), 33-40.

Bulut, S. (2007). Defining sexual abuse and the following procedure.[Çocuk cinsel istismarı hakkında bir derleme.] Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 28(3), 139-156.

Bulut, S. (2008). Sexually abused pre-school children’s diagnosis and treatment via psychodynamic play therapy.[Erken çocukluk dönemi cinsel istismarının psikodinamik oyun terapisi ile teşhisi ve tedavi edilmesi.] Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 29(3), 131-144.

Bulut, S. (2008).Violence that emerges from teachers toward students: A quantitative investigation. [Öğretmenden öğrenciye yönelik olan fiziksel şiddet: Nicel bir araştırma.] Abant Izzet Baysal University Journal of Faculty of Education, 1(8), 105-118.

Bulut, S. (2008).An archival research study on the violent events between students at school. [Okullarda görülen öğrenciden öğrenciye yönelik şiddet olaylarının bazı değişkenler açısından arşiv araştırması yöntemiyle incelenmesi.] Abant Izzet Baysal University Journal of Faculty of Education, 2(8), 23-38.

Bulut, S. (2008). Selective Mutism: Etiologies and treatment approaches. [Seçici konuşmazlık, nedenleri ve tedavi yaklaşımları.] Abant Izzet Baysal University Journal of Social Sciences, 2(17), 52-65.

Bulut, S. (2009). Comparing children posttraumatic stress reactions in terms of age and gender after an earthquake.[Depremden sonra çocuklarda görülen travma sonrası stres tepkilerinin yaş ve cinsiyetler açısından karşılaştırması.] Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 4(31) 43-51.

Pelendecioğlu, B.,Bulut, S. (2009). Physical abuse in the family settings. [Çocuğa yönelik aile içi fiziksel istismar.] Abant Izzet Baysal University Journal of Faculty of Education, 9(1), 49-62.

Bulut, S. (2010).Using Bibliotherapy in adult counseling.[Yetişkinlerle yapılan psikolojik danışmada bibliyoterapi yönteminin kullanılması.] Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 4(33) 46-56.

Gülcu, N.& Bulut, S. (2010).Content analysis of websites directed to low back pain.[Bel ağrısı konusuna yönelik internet sitelerinin içerik analizi.] The Journal of The Turkish Society of Algology, 22(2), 68-72.

Bulut, S. (2010). Utilization of bibliotheraphy methods by school counselor and
teachers in school settings. [Bibliyoterapi yönteminin okullarda psikolojik danışmanlar ve öğretmenler tarafından kullanılması.] Electronic Journal of Social Sciences, 9(34), 17-31.
www.esosder.org.

Göktürk, G. Y., Bulut, S. (2012). Mobbing: İş Yerinde Psikolojik Taciz. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Journal of Social Sciences
1(24), 53-69.

Bulut, S. (2013). Prediction of post traumatic stress symptoms via comorbit disorders and other social and school problems in earthquake exposed Turkish adolescents. Revista Latinoamericana de Psicología, 45(1),47-61. DOI: https://dx.doi.org/10.14349/rlp.v45i1.1315

Bulut, S. (2013). Intelligence development of socio-economically disadvantaged pre-school children. Anales de Psicología, 29(3), 855-864. https://dx.doi.org/10.6018/analesps.29.3.168101

Bulut, S., Doğan, U., Altundağ, Y. (2013). Adolescent psychological resilience scale: validity and reliability study. Contemporary Psychology, Suvremena Psihologija, 16(1), 21-32.

Bulut, S. & Altundağ, Y. (2014). Prediction of resilience of adolescents whose parents are divorced, Psychology, 5(10), 1215-1223. DOI:10.4236/psych.2014.510134

Pons, R. M., Prieto, M. D. Lomeli, C.,Bermejo, M. R., & Bulut, S. (2014). Cooperative learning in mathematics: a study on the effects of the parameter of equality on academic performance. Anales de Psicología,30(3), 832-840.

Bulut, S. (2014). Yaşam öyküsü araştırması (Life story inquiry). International Journal of Human Sciences, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 11(1),880-895.
DOI: https://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v11i1.2815

Gündüz, S., Bulut, S, Yıldırım, R. ve Rayimbekova (2015). Kazak erkeklerin boşanyama bakışı. Turkish Studies. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,10(10), 493-504. DOI Number: https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8627

Gündüz, S., Bulut, S, Yıldırım, R. ve Rayimbekova (2015). Kazak erkeklerin boşanmaya bakışı. Turkish Studies. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(14), 387-398
DOI Number: https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8680

Kuldas, S. & Bulut, S. (2016). What is called “”Self”” in educational research and practice? Basic and Applied Social Psychology 38(4), 200-211

Bulut, S. & Gündüz, S. (2016). Boşanmış babaların yaşamış oldukları psiko-sosyal sorunlar. (Psycho-social problems of divorced fathers). Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, 8(32), 369-381.

PROCEDINGS:

Bulut, S. (2004). Educational methods of moderate level mental retarded children. [Orta derecedeki zihinsel engelli öğrenciler için eğitim ve öğretim metotları.] 14. Special Education Conference, November 2004.Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey.

Bulut, S., Erdoğdu, E., Baturalp, A., Alaca, R., Möhür, H. (2005). Symptom screening of acute phase spinal cord injured patients for possible traumatic symptoms via SCL 90 R inventory. [Akut dönem omurilik hastalarında travmatik tepkilerin SCL 90 R ile taranması.] IV. International Travma Conferances, 1-4 December 2005 İstanbul, Turkey.

Erdoğdu, E., Bulut, S, Alaca, R. (2005). Trauma in disabled women and trauma healing group: A case study. Symposium for disabled women’s problems and solutions. [Engelli kadınlarda travma ve travma ile başetme gurubu: Bir vaka çalışması.] 29-30 April 2005. Kocaeli University Turizm Meslek Yüksekokulu Dervent Uygulama Oteli, Kocaeli, Turkey.

Bulut, S., Taylı, A. (2004). Cumhuriyet Dönemi Üstün Yetenekliler Eğitim Politikası. 1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, 23-25 Eylül 2004 Vali Erol Çakır Öğretmenevi, İstanbul. Sözel Sunum.

Bulut, S., Taylı, A. (2004). Çocukta Zihinsel Yeteneği Etkileyen Faktörler. 1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, 23-25 Eylül 2004 Vali Erol Çakır Öğretmenevi, İstanbul. Poster Sunum.

Alaca, R, Baturalp, A, Bulut, S, Erdoğdu, E., Möhür, H. (2005). Post Traumatic Stress Reactions Among Acute Phase Spinal Cord Patients. XXXVI World Congress on Military Medicine, 5-11 June, St. Petersburg, Russia. Poster Presentation.

Bulut, S. (2005). 2003 Yılındaki Depremden Zarar Gören Bingöl Çeltiksuyu Yatılı Bölge İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Görülen Travma Sonrası Stress Bozukluğu Şiddeti ve Yaygınlık Oranının Yaş, Cinsiyet ve Sınıflar Açısından Karşılaştırılması. VIII. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, 21-23 Eylül 2005, Marmara Üniversiesi, Atatürk Eğitim Fakültesi. Sözel Sunum.

Bulut, S. (2006). Longitudinal study of child survivors of Turkish children. IV. World Congress on Traumatic Stress, Trauma and Community, 21-24 June, Buenos Aires, Argentina. Oral Presentation.

Bulut, S. (2006). Okul öncesi çocukların cinsel istismara uğraması ve bunlara oyun terapisi yöntemiyle müdahale edilmesi. I. Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği Sempozyumu. Uluslararası Katılımlı 27-30 Haziran, Girne, Kıbrıs. Sözel sunum

Taylı, A., Bulut, S. (2007). Posttraumatic Growth Reactions in Trauma Exposed Group of Middle School Children in the 3 and 6 Years of the Earthquakes. 10th European Conference on Traumatic Stress, Truth and Trust after Trauma, 5-9 June, Opatija, Croatia. Oral Presentation.

Bulut, S. (2007). Post Traumatic Growth among Spinal Cord Injured Patients. Xth European Congress of Psychology, 3-6 July, Prague, Czech Republic. Oral Presentation.

Bulut, S. (2008). Global Assessment and Comparison of Children’s Reactions after an Earthquake Disaster. XXIX. International Congress of Psychology, 20-5 July, Berlin, Germany. Oral Presentation.

Bulut, S. (2009. The Phenomenology of PTSD in Turkish Children Experienced Earthquake Disaster. Poster presented at the 117h Annual Convention of the American Psychological Association (APA). Toronto, Canada. August 6-9, 2009.

Bulut, S. (2010). Predictor Factors of Posttraumatic Stress Symptoms After an Earthquake and School Building Collapse in Turkey. Third International Conference on Community Psychology: Community Agendas for Contemporary Social Problems, Universidad Iberoamericana Puebla, Puebla, Pue. Mexico. June 3-5, 2010.

Bulut, S. (2010). Three-Year Longitudinal Study of Turkish Children’s Posttraumatic Symptoms and Subsymptoms After an Earthquake and School Building Collapse. Paper presented at the 118h Annual Convention of the American Psychological Association (APA). San Diego, USA. August 13-15, 2010.

Bulut, S. (2012). Bullying and Harassment by University Faculty Members. 2nd International Conference on Applied Social Science (ICASS 2012). 01-02-February 2012. Kuala Lumpur, Malaysia.

Bulut, S. (2013). Anxiety Level of Husband-Wife‟s, First and Second Degree: Relatives of People Who Are Going Through Operations
The 10th Biennial Conference of Asian Association of Social Psychology,Yogyakarta, Indenosia. August 21st-24th 2013

Bulut, S. , Sarı, H. (2015). Sosyal Bilimler Dersinde Barıs ve Barıs Egitiminin Isbirlikli Ögrenme Yöntemiyle Yaygınlastırılması. Paper presented in 4 th İnternational Symposium on Social Studies Education. 23-25 April 2015 Bolu, Turkey.

Bulut, S. , Sarı, H. (2015). Üniversite Ögrencilerinin Sosyal Medyada Yer Alan Konuların Toplumsal Barısa Etkileri Hakkında Görüslerinin Incelenmesi Paper presented in 4 th İnternational Symposium on Social Studies Education. 23-25 April 2015 Bolu, Turkey.

Sarı, H., Bulut, S.(2015).Ilkögretim Ikinci Kademe Ögrencilerinin Bakıs Açısıyla Barıs Kavramının Incelenmesi Paper presented in 4 th International Symposium on Social Studies Education. 23-25 April 2015 Bolu, Turkey.

Bulut, S., Gündüz, S., Sarı, H. (2015). Aile Otobiyografisi. 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. 7-9 Ekim 2015 Mersin.

Tunç, E., Bulut, S. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Yaşadıkları İstismar ile İlişki Doyumu, Affetme ve Kıskançlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. 7-9 Ekim 2015 Mersin.

Sarı, H., Bulut, S. (2015). İstismara Uğramış Engelli Çocukların Kendilerini Savunacak Davranışları Kazanmalarında Resimli Kartlardan Yararlanmaları. 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. 7-9 Ekim 2015 Mersin.

“S. Bulut, S. Gündüz (2012): Exploring School Violence in the Context of Turkish Culture and Schools, (p. 165-173) in Handbook of School Violence and School Safety: International Research and Practice (2nd Edition). Edited by Shane R. Jimerson, Amanda B. Nickerson, Matthew J. Mayer, & Michael J. Furlong. Routledge: Taylor & Francis Group. New York and London.

S. Bulut (2015). Türk-Islam Tarihinde Yüksekögretim: Selçuklu-Osmanlı Sınırlarında Gelenek ve Değişim. Editör: Mustafa Gencer. Edirne II. Bayezid Darüşşifası’nda Akıl Hastalarının Tedavisi. Sayfa 89-104. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları: Bolu.”