Yüksel ÖZDEN


Prof. Dr.

yuksel.ozden@ihu.edu.tr

 1. Lisans

  Eğitim Yönetimi - Ankara Üniversitesi

 2. Yüksek Lisans

  Eğitim Yönetimi - University of Wisconsin - Madiso

 3. Doktora

  Eğitim Yönetimi - University of Wisconsin - Madison


Araştırma Alanları

Eğitimde Değişim, Liderlik, Vizyon, Öğretim Liderliği, Öğrenmeyi Öğrenme, Öğrenmenin Biyo-Kimyası, Eğitimde Çoklu Zekâ

Biyografi

Yüksel Özden, Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde (1986), Yüksek Lisans (1989) ve doktora eğitimini (1993) ABD’de Üniversity of Wisconsin’de tamamladı. Doktora sonrasında aynı üniversitede “Eğitimde Yeniden Yapılanma” merkezinde çalıştı. 1994 yılı sonunda Türkiye’ye dönerek 1995’de yardımcı doçent, 1998’de doçent, 2003’de profesör unvanlarını aldı.

Bilginin doğası, düşünmeyi öğrenme, eleştirel düşünme ve yaratıcılığı geliştirme gibi konulara yer verdiği “Öğrenme Öğretme”; vizyon liderlik, değişim ve dönüşüm kapasitesi yaratmak ve değişimi yönetmek gibi konuları içeren “Eğitimde Yeni Değerler”: kendini algılama biçimini gerçeğe çevirme çabasında olanlarla bir paylaşım mahiyetindeki “Kendini Keşfet” adlı kitaplarının yanı sıra okulları yeniden yapılanmaya zorlayan nedenlerin irdelendiği “Okulu Yeniden Kurmak” adlı kitabı Türkçeye kazandırmıştır. Ayrıca çok sayıda kitaba editörlük yapmış ve bölüm yazmıştır.

Yüksel Özden, Eğitimde Değişim, Liderlik, Vizyon, Öğretim Liderliği, Öğrenmeyi Öğrenme, Öğrenmenin Biyo-Kimyası, Eğitimde Çoklu Zekâ konularında eğitim ve okul yöneticilerine, ilköğretim müfettişlerine, öğretmenlere, öğrencilere yönelik seminer ve konferanslar vermiştir. Özden, kitap ve makaleleriyle eğitim ve öğretime ilişkin yeni birçok kavram ve yaklaşımın Türkiye literatürüne girmesine öncülük etmiştir.

Yüksel Özden, Kırıkkale ve Balıkesir üniversitelerinde öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı, merkez müdürlüğü ve dekanlık, Milli Eğitim Bakanlığında İlköğretim genel müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 23 ve 24. dönemlerde Muğla Milletvekili olarak TBMM ‘de görev yapmıştır.


Akademik Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. ÖZDEN, Y., & Turan, S. (2011). Changes in Academic Characteristics of Turkish Students at Teacher Preparation Programs from 1982 to 2002. Egitim Arastırmaları –Eurasian Journal of Educational Research, 11(42), 167-186.
 2. Akademic Characteristics of Teacher Pool Between 1982 and 2002 in Turkey, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Say 9 (2004)s. 105-117
 3. Have Efforts to improve Higher Education Opportunities for Low-income Youht Succeded? The Journal of Student Financial Aid 19,3 (fall 1996) sayfa 19-39

Ulusal hakemli dergilerde yayınlana makaleler

 1. Simdi Yeni Şeyler Söyleme Zamanı. Eğitime Bakış 26 (2013) s.4-7.
 2. YÖK Sonrası Eğitim Fakültelerinde Sayısal Gelişmeler. Kazım Karabekir Eğitim Faküıtesi Dergisi Yıl:2006 Sayı: 13 s 447-457.
 3. Milli Eğitimde Fiili Durum, Kültür Sanat Yıllığı 2001-2004 s.536-545 Türkiye Yazarlar Birliği.
 4. Yeni Üniversiteye Giriş Sistemi Üzerinde Düşünceler, Kültür Sanat Yıllığı 1998-1999 s.547-554 Türkiye Yazarlar Birliği.
 5. Okul Yöneticilerinin Öğrenme-Öğretme Sürecine İlişkin Tutumlar, Miili Eğitim, 141 (1999) s.37-40.
 6. Yeni Kurulan Üniversitelerde Toplam Kalite Yöntemi’nin Uygulanması, Eğitim Yönetimi, 4(13) (Kış 1997) sayfa 39-47.
 7. Üniversiteye Girişte Fırsat Eşitsizliğini Giderme Çalışmaları: ABD Örneği, Eğitim Yönetimi, 3(4) (Güz 1997) sayfa 515-526.
 8. Öğretmenlerde Okula Adanmışlık:Yönetici Davranışları ile İlişkili mi? Milli Eğitim, 135 (1997) sayfa 35-41.
 9. Okullarda Katılmalı Yönetim, Eğitim Yönetimi 2,3 (yaz 1996) sayfa 427-438
 10. Eğitimde Yeniden Yapılanma Çerçevesinde Otantik Öğretim, Eğitim Yönetimi 2,2 (Bahar 1996) sayfa 271-277.

KONFERANS BİLDİRİLERİ

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. Brain Based Education. II. Internatiol Symposium on Secondary Education at the 21st Century and Nev Trends in Education. 26-27 Nisan 2002. Astana Kazakistan

Quality Improvement Principles Of TQM For Newly Established Univesities Symposium on Continous Quality Improvement in Higher Education. May 2nd, 1997, Başkent Üniversitesi, Ankara.

KİTAP/ KİTAP BÖLÜMLERİ

Kitaplar

1. Eğitim ve Okul Yöneticiliği El Kitabı. (Editör): PEGEM A Yayınları, 302+14 sayfa.

2. Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavlarına Hazırlık ve Yetiştirme Kılavuzu (Editör): PEGEM A Yayınları.

3. Kendini Keşfet: (4.Baskı) Ankara: NOBEL Yayın, 230+10 sayfa

4. Öğretmenlik Mesleğine Giriş (Editör): (4 Baskı) PEGEM A Yayınları, 296+14 sayfa.

5. Eğitim Bilimlerine Giriş (Editör Turan, S Özden, Y): ( PEGEM A Yayınları.

6. Eğitimde Dönüşüm: Eğitimde Yeni Değerler, (9 Baskı), Ankara: PEGEM A Yayınları, 230+14 sayfa.

7. Öğrenme ve Öğretme, (12. Baskı) Ankara: PEGEM A Yayınları, 220+12 sayfa.

Çeviri Kitap

8. Schelechty, P. (2011) Okulu Yeniden Kurmak (Yüksel Özden, Çev.) NOBEL Yayınları. 220+16

Kitap Bölümleri

9. Eğitimde Yeni Paradigmalar. Yüksel Özden (Ed.), Eğitim ve Okul Yöneticiliği El Kitabı. içinde (s.459-481). PEGEM A Yayınları.

10. 21. Yüzyılda Eğitimi Yeniden Canlandırma Çabaları. Hesapçıoğlu, M. Durmuş, A (Eds) 2006. Türkiye’de Eğitim Bilimleri: Bir Bilanço Denemesi. içinde (s.503-522) NOBEL Yayın Dağıtım.

Eğitimde Yeni Bakış Açıları. Turan, S. Özden,Y. (Eds) Eğitim Bilimlerine Giriş içinde (230-246) PEGEM A Yayınları,