Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Bölümü

7. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu gerçekleştirildi


Birikim Okulları’nın Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Üsküdar Belediyesi iş birliği ve İbn Haldun Üniversitesi bilimsel danışmanlığıyla düzenlediği 7. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu “Adabımuaşeret” temasıyla gerçekleştirildi. Sempozyum, altı aydır süren araştırma toplantıları ve düzenli haftalık raporlamaların son adımını oluşturdu. 

Program, Birikim Okulları Genel Müdürü Yusuf Yalçın, İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Berktay ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’un açılış konuşmalarıyla başladı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin selamlama konuşmalarının ardından “Nezaket”, “Kültür ve Medeniyet” ve “Adap” başlıklı üç oturum halinde 46 öğrenci toplam 16 araştırma sundu.

Sempozyumda moderatörlüğünü Prof. Dr. Sefa Bulut’un yapmış olduğu “Nezaket” temalı oturumda bilimsel danışmanlığını Prof. Dr. Sefa Bulut, Doç. Dr. Pervin Nedim Bal ve Dr. Öğr. Üyesi Burcu Uysal’ın yürütmüş olduğu “Akran Zorbalığına Karşı Bir Duruş: Nezaket”, “Toplu Taşıma Araçlarında Nezaket”, “Dijital Nezaket”, “AVM’ler ve Değişen Alışveriş Kültürü” ve “80’ler, 90’lar ve 2000’lerde Değişen Komşuluk İlişkileri” olmak üzere beş bildiri sunuldu.

Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih Çalışır’ın yaptığı “Kültür ve Medeniyet” temalı oturumda ise, bilimsel danışmanlığı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel, Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih Çalışır ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaplan’ın yaptığı “İstanbullu Olmak”, “Kültürel Kodlarımız ve Biz: Hucurat Suresinin Adab-ı Muaşeret Bağlamında İncelenmesi”, “Kültürel Renklerimizle Bir Arada Yaşamak”, “Nezaket Kurallarının Osmanlı Mimarisine Yansıması”, “Eğitimde Adabımuaşeret: Dün, Bugün, Yarın” ve “İnfak Adabı” olmak üzere altı bildiri sunuldu.

Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Kuşakçı’nın yapmış olduğu “Adap” temalı oturumda bilimsel danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Kuşakçı, Dr. Öğr. Üyesi Duygu Dinçer ve Arş. Gör. Ahmet Abdullah Saçmalı’nın yürütmüş olduğu “Annelerin İnternet Forumlarında Yazışma Adabına İlişkin Nitel Bir İnceleme”, “Orta Ergenlik Döneminde Aile İçi Adabımuaşeret Eğitimi Algısı”, “Spor ve Taraftar Ahlakı”, “X ve Y Kuşağında Ahde Vefa Algısına İlişkin Nitel Bir İnceleme” ve “Köyden Kente Göçte Adabımuaşeret ve Günlük Yaşamın Değişimi” olmak üzere beş bildiri sunuldu.

Yapılan oturumların sonunda, Birikim Okulları Eğitim Koordinatörü Salih Eren tarafından takdim edilen kapanış bildirisinde, sanal dünyada değişen alışveriş kültürümüze, spor ahlakından aile içi adabımuaşeret eğitimine, nezaketin medeniyet mimarimize yansımalarından, infak adabına varıncaya kadar pek çok konuda gençlerin araştırmaları sonucunda ortaya koydukları değerlendirme ve öneriler özetlendi.29

7. Sosyal Bilimler Öğrenci SempozyumuBirikim Okulları

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur