Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Bölümü

Vizyon / Misyon

Vizyon

İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü; geleneksel ve modern kuramları harmanlayarak yeni yaklaşımlar üreten, küresel düzeydeki gelişmeleri takip ederek yerel sorunlara pratik çözümler getiren, fikri bağımsızlık prensibiyle hareket ederek Doğu ve Batı kültürünü sentezleyen psikolojik danışmanlar yetiştiren prestijli ve uluslararası düzeyde tanınır bir bölüm olmayı tasavvur etmektedir.

Misyon

İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünün misyonu şu ifadelerle özetlenebilir:

  • Klasik ve modern teorileri özümsemiş, uygulama becerileri en üst düzeyde gelişmiş,
  • Fikri bağımsızlık nosyonu ile tarafsız ve etik çalışma kültürü benimsemiş,
  • Gündelik yaşam problemlerini belirleyebilen ve bu problemlere pratik, yaratıcı çözümler üretebilen,
  • Eğitimsel ve sosyal açıdan dezavantajlı gruplara sosyal sorumluluk bilinciyle psikolojik hizmetler götürebilen,
  • Okul ve diğer toplumsal kurumlarla koordineli bir biçimde çalışarak ihtiyaca uygun projeler üretebilen, eğitim ve danışmanlık hizmetleri verebilen,
  • Modern araştırma yöntemlerini kullanarak yeni, yaratıcı ve alternatif uygulama önerileri sunabilen,
  • Sahip olduğu kişisel, kültürel ve manevi değerleri keşfedebilen ve kendini gerçekleştirme yönünde ilerleyebilen psikolojik danışmanlar yetiştirmek.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur